top of page
Vyplňte prosím tuto žádost
Jakým způsobem jste dary poskytl/a?
Potvrzení o daru mi prosím pošlete:

Proč potvrzení emailem?

Podle Zákona o účetnictví, § 33 - formy účetních záznamů jsou si jak papírová, tak i elektronická forma rovnocenná. S ohledem na velké náklady spojené s tiskem, balením a zejména poštovným a našimi kapacitními možnostmi jsme rádi, pokud můžeme zůstat u elektronického dokladu zaslaného emailem. Ušetřené finanční prostředky můžeme použít na péči o kočičky. V ideálním případě se potvrzení o dokladu vůbec netiskne a elektronicky se předává Finančnímu úřadu. Pokud přesto budete požadovat papírovou podobu, tak Vám ji rádi zašleme poštou.

Váš požadavek byl odeslán!

bottom of page