top of page

Kdo jsme

 

Spolek Fousek z.s. je nezisková organizace, založená jeho členy za účelem poskytování pomoci opuštěným kočkám v okrese Teplice. Jedná se o dobrovolné seskupení fyzických osob, které se ochranářské aktivitě věnují dobrovolně, ve svém volném čase a po příchodu ze svých civilních zaměstnání.

Spolek Fousek z. s. ekonomicky funguje pouze z darů poskytovaných soukromými sponzory, není navázán na žádný veřejný rozpočet, nedostává žádné pravidelné dotace. Za své poslání si spolek Fousek z. s. vzal péči o opuštěné kočky. Ta ve většině případů představuje jejich přímou záchranu z nevhodného prostředí, zajištění veterinárního ošetření či další léčby, péči o kočky v depozitních prostorách spolku a v neposlední řadě pak samozřejmě snahu o nalezení nové adoptivní rodiny, která by kočce poskytla domov a lásku. V případě, že takový postup není možný, a to především z důvodu nevhodného zdravotního stavu nebo povahových vlastností kočky, pak nalezení alespoň virtuálního pěstouna.

Jak fungujeme

Fungování spolku Fousek z. s. zajišťují jeho členové a několik dobrovolníků. Členové a členky spolku se pravidelně střídají v každodenní péči o kočky umístěné v depozitu v Krupce, což obnáší jejich krmení, podávání léků, úklid prostor, návštěvy veterinárních ordinací apod. Záměrem je přímý kontakt s každou s koček, a to s cílem její socializace tak, aby si zvykala na lidský kontakt a byla dobře umístitelná do nové rodiny. Stálí dobrovolníci pak pomáhají nejenom s každodenní péčí o kočky, ale i se zajištěním technického chodu spolku. Co se týče ekonomického zajištění existence spolku, veškerý chod je přímo závislý na darech fyzických osob, či jiných subjektů, kterým není osud opuštěných koček lhostejný. Z tohoto důvodu je Fousek z. s. velmi vděčný za jakýkoli, i sebemenší dar, ať materiální či finanční. Veškeré dary jsou vedené v účetnictví spolku, a jsou ve 100% určené přímo pro potřeby koček v péči spolku.

bottom of page